FINANSOWANIE ROZWOJU FIRM

FINANSOWANIE ROZWOJU FIRM

do 80% kwoty realizowanej inwestycji

okres finansowania do 20 lat

zabezpieczenie spłaty na przedmiocie inwestycji

oferta 8 najlepszych banków

Finansowanie produkcji

Finansowanie produkcji można uzyskać na zakup nowych maszyn, urządzeń, oprzyrządowania do maszyn, oprogramowania.

Finansowanie rozwoju

Finansowanie rozwoju, umożliwia rozbudowę infrastruktury firmy, zakup robotów, materiałów budowlanych, finansowanie zakupu nieruchomości komercyjnych. Dajemy możliwość pozyskania finansowania na budowę lub zakup obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, ziemi pod budowę, materiałów budowlanych.

To finansowanie zakupu maszyn, również z funduszy unijnych

Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji dotowanych z funduszy unijnych, determinuje często konieczność posiadania wkładu własnego. W tym celu oferujemy finansowanie i kredyty inwestycyjne na pokrycie wkładu własnego i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia budowy lub modernizacji obiektów, linii produkcyjnych i systemów informatycznych, zakup środków transportu, zwiększając tym samym skutecznie majątek przedsiębiorstwa

Kontakt z Doradcą

%

Zapytaj

o indywidualną ofertę