kredyt obrotowy

KREDYT OBROTOWY

KREDYT W RACHUNKU DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Limit w rachunku do 600 000 zł bez zabezpieczenia

Decyzja online

Prowizja od 2,99%

Marża od 2,59%

Okres do 36 m-cy

Bez ZUS i US

Zdolność liczona na podstawie obrotów firmy

  • poprawa płynności finansowej
  • pokrycie bieżących zobowiązań krótkoterminowych
  • rozbudowa działu sprzedaży
  • bieżące zakupy
  • wprowadzanie nowego produktu na rynek
  • dowolny cel
  • zabezpieczenie niespodziewanych wydatków
  • terminowe regulowanie faktur

Posiadanie w każdej chwili do swobodnej dyspozycji, tanich środków finansowych na koncie firmowym jest jednym z podstawowych elementów sprawnego funkcjonowania firmy.

Pieniądze można wykorzystać na dowolny cel, a procent bankowy naliczany jest od wykorzystanej kwoty limitu, aż do powrotu środków na konto i ich ponownego wykorzystania. Nie ma potrzeby składania każdorazowo wniosku do banku. Na mocy nawet 36-miesięcznej umowy, firma otrzymuje prawo korzystania z przyznanego limitu do jego pełnej wysokości i tym samym może dokonywać ze swojego rachunku wypłat lub przelewów. Z tego produktu korzysta ogromna większość firm, należących do sektora MŚP, ponieważ nie dysponują one wystarczającymi środkami własnymi do zapewnienia rozwoju i pokrycia niespodziewanych, a często wydatków

Kontakt z Doradcą

%

Zapytaj

o indywidualną ofertę