Polityka plików cookies

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać́ zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą̨ być́ wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą̨ zachować́ informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Logi serwera

Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są̨ poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą̨ podlegać́:

a)  czas nadejścia zapytania,

b)  czas wysłania odpowiedzi,

c)  nazwę̨ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)  informacje o przeglądarce użytkownika,

f)  informacje o przeglądarce użytkownika,

g)  informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są̨ wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostepnienie danych

Dane podlegają̨ udostepnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są̨ udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć́ obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem zadań́ w zakresie wynikającym z zadania.

Zarzadzanie plikami Cookis – jak w praktyce wyrażać́ i cofać́ zgodę̨?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać́ plików cookies, może zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  • a)  Internet Explorer
  • b)  Chrome
  • c)  Safari
  • d)  Firefox
  • e)  Opera
  • f)  Android
  • g)  Safari (iOS)
  • h)  Windows Phone
  • i)  Blackberry

KONTAKT