Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Wraz z nadejściem 1 listopada 2019 roku w życie weszły przepisy ustawy wprowadzającej obligatoryjny mechanizm płatności podzielonej, dedykowany dla wybranych branż.

Mechanizm płatności podzielonej (MPP) – jak działa?

Już 1 lipca 2018 roku w Polsce działa mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Do dnia 1.11.2019 nie był jednak obligatoryjny w zakresie płatności między firmami, gdzie nabywca jest czynnym płatnikiem VAT. Od 1 listopada, podatnik regulujący fakturę nie może już decydować czy przekazać zobowiązanie w całości na rachunek kontrahenta, czy podzielić płatność na dwie części. Obowiązkowo kwotę netto należy przelać na rachunek rozliczeniowy, a kwotę VAT na specjalny rachunek VAT.

Zasady obowiązujące dla płatności podzielonych (MPP)

Płatność podzieloną (Split Payment) za określone towary i usługi stosujemy gdy:

• kwota należności ogółem wykazana na fakturze przekracza 15 tys zł.

• pozycja z faktury mieści się na liście blisko 150 grup towarów i usług, w tym: roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory i telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe.

Obowiązki wystawcy i płatnika faktury (zgodnie z nowymi przepisami – MPP (Split Payment)

• wystawca faktury ma obowiązek umieszczać na niej informację o konieczności zastosowania mechanizmu płatności podzielonej.

• płatnik faktury ma obowiązek użycia płatności podzielonej i nie może uregulować faktury korzystając z tradycyjnego przelewu.

Za złamanie przepisów grożą sankcje podatkowe m.in. w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 proc. podatku VAT-u wynikającej z faktury.

Dodatkowe informacje dotyczące mechanizmu płatności podzielonej

Podatnik może przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT na:

• zapłatę podatku VAT

• zapłatę podatku dochodowego, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS

• zapłatę kontrahentowi kwoty będącej równowartością VAT, wynikającą z otrzymanej faktury

• wypłatę na własny rachunek ROR (za zgodą fiskusa)

Istnieje możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę.

Problemy z płynnością firm wynikające z wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności

Największym ryzykiem wynikającym z wprowadzenia mechanizmu „Split Payment dla małych i średnich firm jest ryzyko utraty płynności, związanej z „zamrożeniem” środków przeznaczonych na zapłatę podatku VAT, które do tej pory pozostawały w obrocie firmy na miesiąc, bądź nawet przez cały kwartał. W tym celu banki uruchomiły produkty dostosowujące do sytuacji w tym specjalne limity w rachunkach firmowych, żeby wzmocnić płynność przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, skorzystaj z naszego bezpłatnego mechanizmu online ANALIZA, który całkowicie bezpłatnie dopasuje bank dla Twojej firmy, bądź skorzystaj z darmowych porad ekspertów, którzy przygotowali dla Ciebie ten artykuł.

Kontakt telefoniczny 575 848 643lub mailowy [email protected]

 

Chcesz wiedzieć w jakim banku otrzymasz najlepszy limit w rachunku firmowym?
Uzyskaj bezpłatną analizę.
Oszczędź czas i pieniądze