Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja Firmy i  zobowiązań

Istnieje szereg działań ochronnych, które możesz podjąć aby zapobiec upadkowi firmy, postępowaniom egzekucyjnym, a przede wszystkim uratować dochody i dać sobie szanse na dalszy rozwój

Przedsiębiorca Zagrożony Niewypłacalnością

Określony jest w momencie kiedy sytuacja ekonomiczna jego przedsiębiorstwa, wskazuje, że w niedługim czasie może stać się ono niewypłacalne i to jest moment w którym powinieneś zacząć działać

Restrukturyzacja Firmy
Celem przeprowadzenia restrukturyzacji firmy jest uniknięcie upadłości i umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje:

– możliwość odroczenia płatności zobowiązań
– możliwość zmniejszenia zadłużenia
– całkowitą ochronę przed egzekucją
– opiekę Doradcy Restrukturyzacyjnego

Twoi dłużnicy chętnie pójdą na taki układ, bo dzięki temu mają szansę na odzyskanie części swoich pieniędzy, a w razie braku ugody istnieje ryzyko, że nie zostaną w żaden sposób zaspokojeni

Czym jest uproszczona restrukturyzacja firmy?
Jest to narzędzie pomagające i wspierające przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc ta ma na celu utrzymanie się przedsiębiorstwu na rynku przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli.

Rezultaty Restrukturyzacji

Efektem ma być wyciągnięcie przedsiębiorstwa z kryzysu a to poprzez min. zmniejszenie globalnego zadłużenia, umorzenia odsetek, zmiany w strukturze firmy, możliwość pozyskania nowego kapitału, kończąc restrukturyzację bilansem dodatnim firmy

Dla Przedsiębiorców, którzy potrzebują natychmiastowej ochrony przed długami

Jesteśmy tu po to, aby dzielić się naszą wiedzą i Pomagać tym firmom, które przewidują, że mogą mięć problemy z regulowaniem zobowiązań
Wstrzymujemy Natychmiast Postępowania Egzekucyjne I Chronimy Majątek

🔵  Restrukturyzacja Zobowiązań w Firmie

Natychmiast
👉 możliwość odroczenia płatności zobowiązań
👉 możliwość zmniejszenia zadłużenia
👉 całkowita ochrona przed egzekucją
👉 opieka Doradcy Restrukturyzacyjnego

Dodatkowo
👉 analiza dotycząca możliwości pozyskania nowego kapitału
👉 plan re-finansowania, konsolidacji i porozumienia z wierzycielami
Wstrzymujemy Natychmiast Postępowania Egzekucyjne I Chronimy Majątek