Zwrot kosztów kredytu - ubezpieczenie

Zwrot kosztów kredytu - ubezpieczenie

Jeżeli zawarłem z bankiem umowę o kredyt firmowy z dodatkowym ubezpieczeniem, czy mogę domagać się jego zwrotu w trakcie trwania umowy?

Odstąpienie od ubezpieczenia w trakcie trwania zobowiązania

Częstą praktyką banków, jest zwrot ubezpieczenia na poczet kredytu. Rezygnacja z ubezpieczenia z zastrzeżeniem zwrotu niewykorzystanego ubezpieczenia na rachunek ROR klienta, w wielu przypadkach skutkuje, wzrostem oprocentowania kredytu, co często zastrzeżone jest w umowie zawartej z instytucją finansową.

Dwa sposoby rezygnacji z ubezpieczenia:

  1. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu i zwrot niewykorzystanej składki na ROR – Bank może dokonać ponownej oceny zdolności kredytowej klienta, na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych. Bank nie daje gwarancji, udzielenia pozytywnej decyzji. Jeżeli natomiast, wniosek o zwrot ubezpieczenia, po badaniu zdolności zostanie rozpatrzony negatywnie, nie niesie to za sobą skutku, wypowiedzenia zawartej między klientem, a bankiem umowy i pozostawia relację, bank – kredytobiorca na dotychczasowych warunkach i znanym klientowi poziomie kosztowym. Przy pozytywnej decyzji, mogą pojawić się koszty związane z aneksem (zgodnie z TOiP). Kwotę należną (w przypadku decyzji pozytywnej) klient otrzymuje na wskazane konto w terminie zawartym w regulaminie produktu.
  2. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie i spłata części kredytu – Bank może skrócić okres kredytowania. Wysokość raty ulegnie zmianie po przeliczeniu i stworzeniu nowego harmonogramu spłat. Zdolność kredytowa w tym wypadku, nie będzie ponownie liczona. Mogą pojawić się koszty związane z aneksem (zgodnie z TOiP).

Nie ma natomiast  możliwości przelania części zwrotu ubezpieczenia na rachunek ROR, a części na nadpłatę kredytu.

Zwrot kosztów ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub konsolidacji, klientowi przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia, ale tylko w przypadku, gdy ubezpieczenie zostało zawarte na cały okres trwania umowy, jest rozliczane proporcjonalnie, a składka pobrana została jednorazowo w momencie zawarcia umowy o kredyt.

Po spłacie zobowiązania należy złożyć w banku wniosek o całkowite rozliczenie kredytu i zwrotu kosztów w tym wypadku – niewykorzystanej części ubezpieczenia.

 

Odbierz Bezpłatne Wzory Pism, z których będziesz mógł teraz skorzystać. Dodatkowo prześlemy Ci szczegółowe opracowanie na temat Restrukturyzacji, abyś mógł lepiej poznać możliwości ochrony Twojej firmy i majątku