Zwrot kosztów kredytu

Zwrot kosztów kredytu

Czy oprócz zwrotu ubezpieczenia, otrzymam zwrot prowizji? Stanowisko RF i UOKiK w sprawie zwrotu kosztów kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu

 

Czy oprócz zwrotu ubezpieczenia, otrzymam również zwrot prowizji?

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno na temat proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. W takim przypadku kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty kredytu. Stanowi o tym wspólna interpretacja przepisów ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko RF i UOKiK w sprawie zwrotu kosztów kredytu

Zapoznaj się szczegółowo ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim – znajdziesz je na stronie (rf.gov.pl) Poniżej cytujemy fragment stanowiska:

*cytowany tekst z https://rf.gov.pl/pdf/Stanowisko_UOKiK_RzF_1605016.pdf

„… Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy:
„Art. 48. „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie…”

„…Z kolei, zgodnie z art. 49 ustawy:
„Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie,
całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono
czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą….”

„…art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie…”

Porada praktyczna

Sama wpłata na rachunek kredytowy, kwoty wystarczającej na całkowite rozliczenie kredytu, nie spowoduje skutecznego zamknięcia zobowiązania. Bank bez konkretnej dyspozycji z Państwa strony nie będzie mógł zaksięgować środków na poczet całkowitego rozliczenia kredytu. Wymagana jest wizyta w banku, która skutkować będzie złożeniem stosownej dyspozycji. Poniżej przedstawiamy również wzór pisma, przydatnego podczas zamykania zobowiązania w banku. Warto, aby bank na piśmie potwierdził nam, że kredyt został skutecznie rozliczony i zamknięty, a dane w BIK będą przetwarzane w celach statystycznych. Przeczytaj również nasz artykuł o tym jak usunąć wpis w bik.

Wzór zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu

zostaw nam swój email, a w zamin otrzymasz wzór pisma