Pośrednik, który działa bardzo sprawnie. Ma dużą znajomość rynku, jest uczciwy i zaangażowany. Ma bardzo dobre oferty.

Jan