Usługi Restrukturyzacyjne

USŁUGI W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI

WSPARCIE W KRYZYSIE FINANSOWYM DLA FIRM

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE

Kancelaria R&D Lab oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm znajdujących się w trudnych sytuacjach. Dzięki nam, firma może w odpowiednim momencie zidentyfikować problem i dobrać rozwiązania przywracające płynność. Oferujemy szeroki dostęp do instytucji finansujących,a także ekspertów w dziedzinach doradztwa finansowego i prawnego

Jaka jest sytuacja w Twojej firmie?

DORADZTWO PRAWNE

Wsparcie w pozasądowej restrukturyzacji

Negocjacjach z bankami i wierzycielami

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji sądowej

Reprezentacja w postępowaniu

DORADZTWO FINANSOWE

Planowanie i modelowanie kapitału obrotowego

Łagodzenie kryzysu płynności

Organizacja źródeł finansowania

Dostęp do kredytodawców

OCHRONA MAJĄTKU

Ochrona majątku prywatnego

Zbycie aktywów firmowych

Doświadczenie i spokój

Kancelaria R&D Lab świadczy usługi doradztwa w zakresie następujących rozwiązań restrukturyzacyjnych, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się firma

Jesteśmy R&D – dlatego analizujemy potrzeby naszych Klientów i dbamy, aby rozwiązania były dopasowane do bieżącej sytuacji firmy.

  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
  • Planowanie awaryjne
  • Identyfikacja możliwych źródeł finansowania
  • Negocjacje  z wierzycielami
  • Przedłużanie terminów i dostosowanie warunków umów do sytuacji firmy
  • Pozyskiwanie refinansowania
  • Wsparcie i reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Ochrona przed upadłością i likwidacją

Pomagamy przedsiębiorcą z całej Polski

KONTAKT Z NAMI

Kancelaria Restrukturyzacyjna R&D współpracuje z profesjonalistami  w celu:

Doradztwa w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia

 

Udziału w negocjacjach z wierzycielami finansowymi i B2B

 

Doradztwa członkom zarządów w zakresie odpowiedzialności w przypadku niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością

 

Reprezentacji dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

 

Sporządzania projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości

 

Sporządzenia pism procesowych i innych dokumentów na potrzeby tego postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych